Öka din närvaro i sökmotorerna

< Vårdnadsvalet minimerar problem i vårdnadsfrågor >

Har du funderat på vårdnaden om ditt barn om du skulle avlida, bli sjuk eller separera? Vårdnadsvalet gör saker och ting enklare för dig när du skriver ett vårdnadstestamente.

Klicka dig vidare till Vårdnadsvalet för att skaffa ett vårdnadstestamente.

Vårdnadsvalet erbjuder expertis och engagerat stöd till föräldrar och familjer i form av perfekt utformade avtal; vilka kan användas inom en mängd olika juridiska situationer.

Föräldrar som vill säkerställa att deras önskemål i vårdnadsfrågor kommer till kännedom för socialtjänsten, domstolar eller andra institutioner samt familj och vänner kommer att uppskatta Vårdnadsvalet. Den här tjänsten har länge saknats i Sverige. Den förenklar processer och klargör många aspekter. Att tjänsten nu finns visar hur viktigt det är att dokumentera viktiga vårdnadsfrågor på ett seriöst sätt.

Använd tjänsten – så är allt klart

Hos Vårdnadsvalet behöver man inte kontinuerligt uppdatera sina vårdnadsfrågor. Tjänsten är enkelt utformad så att dokumentering sker omgående. Därefter sparar man de viktiga handlingarna eller skickar dem till de berörda parterna, om så krävs.

Glömmer föräldrar bort att dokumentera sin vilja kan det leda till besvärliga situationer när vårdnadsfrågor uppstår. Genom att använda Vårdnadsvalet från början kan föräldrar istället förenkla processen och undvika framtida problem.

Läs mer på webbplatsen

Vårdnadsvalet kan användas inför dödsfall, sjukdom eller annan oförmåga att ta hand om barn; vid vårdnadsavtal hos socialnämnden; och vid enskilt yttrande.

Vårdnadsvalet erbjuder tydliga riktlinjer för dessa tre specifika situationer som rör vårdnad om barn, för att säkerställa barns framtida välbefinnande. Organisationen Vårdnadsvalet har skapats för att underlätta smidigare lösningar mellan vårdnadshavare, domstol och kommun både på kort och lång sikt.