Öka din närvaro i sökmotorerna

När minderåriga ska resa utomlands krävs en föräldramedgivande blankett. Denna blankett är en avgörande del för att säkerställa minderårigas säkerhet och för att uppfylla internationella riktlinjer och krav.

Föräldramedgivande för minderårigas resor är en säkerhetsåtgärd som används för att skydda barn under 18 år när de reser internationellt utan sina föräldrar eller vårdnadshavare, med andra personer eller med en av vårdnadshavarna.

Du skaffar föräldramedgivande blanketten här, vilket är en bekräftelse på att föräldrar är informerade om och godkänner barnets reseplaner. Denna blankett är nödvändig för att bland annat passera gränskontroller.

Otillåtna resor

Polisens uppdrag omfattar att skydda barn genom att aktivt arbeta för att förebygga och stoppa brottsliga handlingar såsom människohandel och otillåtna resor utan vårdnadshavares samtycke, vilket benämns som egenmäktighet med barn.

Det krävs att vårdnadshavare tillsammans godkänner att ett barn får resa utomlands, eftersom det annars kan betraktas som en otillåten resa i många länder. Det är alltid säkrast att skaffa föräldramedgivande blanketten oavsett destination.

En föräldramedgivande blankett för resor används när: