Öka din närvaro i sökmotorerna

Föräldramedgivande
Ett Föräldramedgivande är ett tillstånd i en sammanställd handling från föräldrarna som uppvisas till myndigheter i andra länder samt flygbolag för att bevisa att barnet får resa utomlands

Vad är ett Föräldramedgivande?

Ett föräldramedgivande är ett sammanställt reseintyg som intygar att ett barn har tillstånd från sina vårdnadshavare och/eller föräldrar att resa utomlands. I föräldramedgivandet ska det framgå vårdnadshavarens och/eller föräldrarnas personuppgifter samt inom vilka ramar de tillåter sitt barn att resa utomlands.

Resan kan komma att avbrytas och ifrågasättas om ett föräldramedgivande inte medhas vid utlandsresan

Det är viktigt att föräldrarna eller vårdnadshavarna är medvetna om att många länder i världen samt flygbolag och andra kommersiella transportmedel har personal som ägnar stor uppmärksamhet när barn reser utomlands och kan givetvis komma att ifrågasätta barnets resa om inte ett så kallat föräldramedgivande kan uppvisas som bevisar att föräldrarna givit barnet tillstånd att resa.

Anledningen till de allt mer strikta kontrollerna grundar sig i att myndigheter både i Sverige och i utlandet arbetar förebyggande och vill självklart undvika att barn förs bort mot både sin vilja med även föräldrarnas vilja långt bort från sin hemort. Det är därför viktigt att man medhar ett föräldramedgivande och kan styrka resan vid förfrågan.

Information som behöver finnas med i ett föräldramedgivande

Här nedan har vi tagit fram en checklista på vilken information ska ska finnas med i ett föräldramedgivande för att det ska anses vara giltigt. Observera dock att ett giltigt föräldramedgivande behöver vara juridiskt korrekt och det kan bara Utrikesgruppen garantera. Mer om det i nästa avsnitt.

Barnets för- och efternamn
Barnet födelsedatum
Barnets personnummer alternativt passnummer
Reser barnet i en enkelväg eller tur och retur
Avreseort
Destination
Avresedatum
Hemkomstdatum (Vid tur och retur resa)
Resesällskap (Reser barnet ensamt eller med annan)
Moderns uppgifter alternativt vårdnadshavarens
Faders uppgifter alternativt vårdnadshavarens

Beställ föräldramedgivande med officiella Utrikesgruppen

Utrikesgruppen har framställt tusentals föräldramedgivanden, och hjälper dig mer än gärna till. Föräldramedgivandet har en prägel som igenkänns världen över bland myndigheter i utlandet.

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande.

Steg för steg så enkelt beställer du ett föräldramedgivande

Klicka på bilderna för förstoring

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande.

Om Utrikesgruppen

Utrikesgruppen har till föremål för sin verksamhet att bedriva diplomati, utrikespolitik och ambassadservice. Bolaget är en sammanslutning av personer med olika bakgrunder med gedigen erfarenhet inom säkerhet, internationell information och analyser av den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen.

De som arbetar hos Utrikesgruppen har gjort personliga besök i nästan samtliga länder i världen vilket ger Utrikesgruppen en god insyn i hur världen och i synnerhet hur lokala platser i olika länder fungerar. Utrikesgruppen har relationer med bland annat länder, olika organisationer och företag över hela världen. Samtliga relationer gör att Utrikesgruppen kan ha inflytande över viktiga frågor som berör Sverige.

En del av Utrikesgruppens verksamhet är att skapa goda och varaktiga relationer mellan privatpersoner, företag, myndigheter, ambassader och nationer. Bidra till internationalisering av svenskt näringsliv, främja utländska investeringar i Sverige, utveckla och främja turistindustrin och utrikeshandeln, skydda svenska medborgare, ge hjälp och råd till svenskar utomlands samt erbjuda internationella produkter och tjänster.

På webbplatsen utrikesgruppen.se finns reseinformation, viktig information om länder i världen, arbetstillfällen och investeringstillfällen i andra länder, viktiga iakttagelser och aktuella varningar samt nyheter.